top of page


Entenem la creativitat com un acte que està present en tots els àmbits de l’activitat humana. El món en el que vivim és una construcció, és per tant inventat, i per això pensem que s’ha de potenciar la imaginació per crear formes de ser i estar al món diferents i pròpies.

La potencialitat creativa ens fa ser persones més útils, més comprensives, més tolerants i més compromeses amb una mateixa i amb la humanitat.

En aquest cas reivindiquem una formació creativa i no una formació reproductiva. Creant espais on es respiri el diàleg i el debat, la diferencia i la igualtat, l’emoció i la imaginació. També promovem la indagació, la formulació, la reformulació, la possibilitat, el desencert, el dubte o el conflicte, generant així més preguntes que respostes; alternatives i camins diversos.

 

L’ús de la performance en l’educació ens serveix per conèixer i valorar altres formes d’expressió artística però sobretot, per desenvolupar la creativitat, l’actitud crítica, la desinhibició i la socialització entre les/els estudiants.

A través de la performance podem explorar altres maneres de relacionar-nos amb el món i amb nosaltres mateixes. Indagant sobre les possibilitats comunicatives i expressives de la corporalitat, generem accions pròpies i públiques. El nostre cos esdevé objecte i subjecte d’aprenentatge i amb ell creem situacions inesperades, noves, diferents, inusuals i fins i tot radicals. Es per tant el nucli de l’acció creativa i educativa, individual o col·lectiva.

A més, la performance millora la socialització i potencia el treball en grup, profunditzant en les relacions interpersonals i creant hàbits positius de cooperació i participació. Els/les estudiants han d’adquirir una actitud activa, ser creadores i creadors. Alhora, afavoreix la desinhibició i d’aquesta manera flueix millor l’expressió de les seves idees, pensaments i vivències.

 

Sigui quina sigui la edat que tinguem, la nostra identitat ens marca, ens defineix i ens situa envers els i les altres. Prendre consciència del nostre ‘jo’ i del nostre ‘jo en relació’ ens resulta necessari per conèixer-nos millor.

Preguntar-nos sobre qui som desenvolupa el nostre creixement personal i interpersonal. Pensem que indagar sobre una o un mateix, des d’un punt de vista individual, grupal i global, potencia una actitud crítica i reflexiva així com fomenta l’autoconfiança i l’autonomia.

 

D’aquesta manera, treballar en termes d’identitat ens és útil per implicar a les i els estudiants en l’acte d’aprenentatge que a més a més esdevé subjectiu i personal, aplicable a la seva vida quotidiana.


 

La performance com a pràctica educativa

El treball sobre la identitat

​El desenvolupament de la creativitat

bottom of page