top of page

HUPA_ArtForming The Aula

Workshop, en el marco de la Jornada VACA en formación.

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.

Pamplona. Septiembre 2015

 

 

*HUPA_ArtForming The Aula, s'emmarca dins de les Jornades VACA en formació en HUARTE, dirigides a docents. Ens conviden per "parlar" sobre  les possibilitats de transformació educativa a través de la col·laboració amb artistes externs, i per mostrar propostes artístiques en espais educatius dutes a terme per artistes. La nostra proposta es va enfocar a posar en crisi els beneficis i inconvenients d'aquestes col·laboracions en un centre escolar, des d'un enfocament vivencial.

HUPA_ArtForming The Aula, se enmarca dentro de las Jornadas VACA en formación en HUARTE, dirigidas a docentes. Nos invitan para "hablar" sobre  las posibilidades de transformación educativa a través de la colaboración con artistas externos, y para mostrar propuestas artísticas en espacios educativos llevadas a cabo por artistas. Nuestra propuesta se enfocó en poner en crisis los beneficios e inconvenientes de estas colaboraciones en un centro escolar, desde un enfoque vivencial.
bottom of page