top of page
Dc5 Comsi
Dc2:mixing
DC4 Vitality

PROD-COUCHSURFING IS SHARING! INTIMATE APPROACH

 

PROD-Couchsurfing Art Gender és una manera d’entrendre la producció artística a partir de compartir interessos en comú a l’espai íntim de les/els ART-amfitrin*s. És una manera d’entendre la producció “entre el divàn i la feina”. Un espai d’intimitat i fluídic en el que s’utilitza el sistema DIWO: Do It With Others!

 

L’acte de producció del PROD-Couchsurfing s’insereix en un marc d’intimitat no mercantilitzable que difumina la frontera entre allò que forma part de l’experiència pública i allò que forma part de l’experiència privada entre les persones. Sota la voluntat de compatir, el PROD-Couchsurfing queda subordinat a fer i experimentar en col·lectiu. L’art està aquí per sanar o recrear els vincles íntims i socials que el capitalisme ha trencat.

 

*ART-amfitrion*s; es una nova figura dins el món de l’art, una mena de mecenes detonador d’experiències; estimulant, motivat/da i compromés/a.

 

--> 

 

 

 

 

 

 

PROD-COUCHSURFING IS MIXING IDENTITIES!

 

PROD-Couchsurfing Art Gender significa una unió amb els/les ART-Amfitrion*s basada en el principi d’entrallaçament: la vida personal i privada es barregen amb la vida social i pública. Figures que incorporen rols i etiquetes, sofàs i pijames. Let’s humanise the world!

 

La dimensió sociopública s’interconnecta amb la dimensió intimo-privada dels/les agents que participen de les experiències. Un “Nou Humanisme” on la proximitat i el diàleg difuminen les fronteres de disciplines i rols socials. Es tracta d’una aproximació que va més enllà d’estructures nominals, rótuls acadèmics o institucionals per deixar pas a una relació construïda a través de la intimitat.

UN COP TRENCADES LES BARRERES S’OBRE La barreja entre lo privat i lo públic obre espai a  “allò comú”.

 

 

-->

 

 

 

 

PROD-COUCHSURFING IS BREAKING THE RULES!

 

PROD-Couchsurfing Art Gender parteix d’un acte de creació intuïtiu, connectat, incert i energètic que, com el mateix cicle de la vida, busca anar més enllà. L’obra d’art és compartir interessos en comú a partir d’una experiència intencionada i artística que es desencadena en una altra cosa: els glòbuls vermells del que passa durant la nit aporten oxigen a la creació. Performance, happening o improvització; “Everything is possible”

 

El nivell processual de la creació artística reclama l’obra. L’experiència intencionadament artística denota una altra experiència. Un gènere artístic generador d’experiències. Una paraula entre “obra” y “documentació”. L’art no acaba en l’obra ni tampoc en el procés. És un enllaç cibernètic de sensacions, referències, converses i situacions del sintagma de l’altre nit. Un New Art Gender “amorf”, obert a la multiplicitat de formats i formes que poden sorgir de l’adaptació de cada PROD-Couchsurfing Experience a un “resultat”. Ens situem des de la deconstrucció dels límits entre el procés, la creació, l’obra final i l’exposició.

 

-->

 

 

 

 

 

PROD-COUCHSURFING IS VITALITY!

 

És inneherent al PROD-Couchsurfing el sentit actiu de l’experiència basada en una superposició quàntica: creació, moviment, experimentació, energia i fricció. Com en tot allò artístic, el ritme i el color, la composició i el traç, la textura i la vibració, són aspectes claus en el sentit de l’obra. LA IDEA I EL PENSAMIENTO, LA PERCEPCIÓN I LOS SENTIDOS. Un sistema dinàmic obert!

 

En química, les dinàmiques moleculars permeten que àtoms i molècules interaccionin durant un cert temps. La funció de l’energia potencial, fruit d’atraccions i repulsions que senten els àtoms entre si causa enllaços i activitat molecular. Aquesta energia prové de posicions, velocitats, forces i electroestrats en constant moviment. Un projecte esdeveniment o un esdeveniment projecte: Art generating!

 

 

--> 

 

 

 

 

 

 

 

PROD-COUCHSURFING ÉS COM SI L’ALTRE NIT!

 

L’altre nit és la nit en la què no dorms i passen coses. És una nit en la que anticipes alguna cosa memorable, que no saps què serà, i que acaba passant. Però l’altre nit no estàvem sopant, estàvem COM SI sopéssim.

 

La presència de la càmera, la consciència de estar fent una acció determinada (o indeterminada) amb una intenció concreta, ja sigui documental, experimental, paranormal; ens situa en la il·lusió artística, genera una distància i un exercici de suspensió que ens situa entre la realitat i la ficció. Tot allò que succeeix davant dels nostres ulls, té el caràcter de ‘COM SI’. PROD-Couchsurfing Art Gender barreja diferents nivells de ficció i ens trasllada a la frontera de la realitat.

 

-->

Dc3 breaking
  • Facebook Clean
  • Twitter limpio
Dc1: intimate aproach

DECASICALEG FILOSÒFIC NEW ART GENDER

top
bottom of page