top of page

DIBUIX AL NATURAL i DJ COCINA 

In collabotration with "las tAradas"

Barcelona. Setembre-Octubre 2012

 

Aquestes performances formen part d’una sèrie d’accions espontànies amb el col·lectiu "las tAradas" en les que fusionem de manera performàtica l’interès comú per treballar des del propi cos i crear situacions extravagants, iròniques, cosmopolites i disruptives.

 

Estas performances forman parte de una serie de acciones espontáneas con el colectivo "las tAradas" en las que fusionamos de manera performàtica el interés común para trabajar desde el propio cuerpo y crear situaciones extravagantes, irónicas, cosmopolitas y disruptivas.

 

These performances are part of a series of spontaneous actions with the artist collective "las tAradas" in which a performative way merges of a common interest of working from the body and creates quirky, ironic, cosmopolitan and disruptive situations.

 Photo Laura Burbaite

 Photo Laura Burbaite

bottom of page