top of page

The Hairdresser Salon

Project and Exhibition

La Casa Elizalde.

Barcelona. Gener - Novembre 2010

 

Projecte guanyador de la Segona Convocatòria d'Arts Visuals de la Casa Elizalde.

 

Mira la revista-catàleg per saber més del projecte!

¡Mira la revista-catálogo para conocer mejor el proyecto!

Have a look at our magazine-publication to know more about the project!

 

http://issuu.com/casaelizalde/docs/the_hairdresser_salon#

Les Salonnières ens acostem al món de la perruqueria amb una mirada transformadora per relacionar-nos amb aquests espais des del joc i la performativitat. Entenem la quotidianitat com a art i l’art com a vehicle per construir altres narratives en allò quotidià.

 

Com construïm la nostra identitat a partir de la imatge i del cos? Vestir-nos, pentinar-nos i reinventar-nos són performativitats del nostre dia a dia que entren en acció a “The Hairdresser Salon”.

 

Les Salonnières nos acercamos al mundo de la peluqueria con una mirada transformadora para relacionarnos con estos espacios desde el juego y la performatividad. Entendemos lo cotidiano como arte y el arte como vehiculo para construir otras narrativas en lo cotidiano.

 

¿Como construimos nuestra identidad a partir de la imagen y el cuerpo? Vestirnos, peinarnos y transformarnos son performatividades de nuestro dia a dia que entran en acción en "The Hairdresser Salon"

 

Les Salonnières approach the world of hairdressing with a transformative view to take these spaces from its performativity and as an area to play. We understand the everyday as art and the art as a tool to create other narratives in our everyday life.

 

How we construct our identity from the image and the body? To dress, to arrange our hair and to transform ourselves are performativities of our everyday life that come to an action in "The Hairdresser Salon"

bottom of page