top of page
Ritual#02_Mirror Reflection

Workshop-performance

re.act.feminism #2. a performing archive. Fundació Antoni Tàpies. 

Barcelona. 11 de desembre 2012

 Photo Laura Burbaite

Mirror reflection té com a objectiu crear els exvots del Ritual. En aquest taller farem servir els nostres coneixements pràctics i habilitats màgiques i utilitzarem mètodes d’observació i dibuix, disseny i costura.

Mirror Reflection tiene como objetivo crear los exvotos del Ritual. En este taller usaremos nuestros conocimientos prácticos y habilidades mágicas, utilizaremos métodos de observación y dibujo, diseño y costura.

Mirror Reflection aimed to create the offerings of "The Ritual". We made use of our practical skills and magical abilities, using methods of observation and drawing, design and sewing.

bottom of page