top of page

Serveis Educatius i Mediació Cultural

Les Salonnières col·laborem regularment amb Arts Santa Mònica (Barcelona) i Can Palauet (Mataró) encarregant-nos dels serveis educatius de diferents exposicions ja sigui amb la realització de visites-taller, visites dinamitzades o familiars.

Museu del Disseny de Barcelona

El Cos Vestit

Extraordinàries

Disseny de les activitats Educatives

 

 

Hem dissenyat les activitats educatives adrecades a estudiants de infantil, primària i secundària de les exposicións El Cos vestit i Extraordinàries del Museu del Disseny de Barcelona en col·laboració amb el Departament d'Educació del mateix Museu. Unes activitats per divertir-se coneixent el patrimoni de la ciutat, movent el cos i transfomant-nos en cada moment!

 

Consulta a 

 

Interacciones. Una mirada presente del Fondo de Arte de la Antigua Caixa Sabadell, propone mirar y pensar las obras de la colección como dispositivos simbólicos; diez artistas contemporaneos han escojido una de las obras de la colección para realizar un nuevo trabajo teniendo como referencia dicha obra. En el espacio expositivo se muestran las dos simultaneamente. Les Salonnières & Familys exploramos las posibilidades del cuerpo para "re- re- re-" (reinterpretar, recrear, resignificar, revivir, revisar, releer, y reconstruir) algunas de las obras de la exposición.
Arte, escena y acción, seremos las protagonistas de la exposición! 

 

 

Servicios Educativos y 

Mediación Cultural

Les Salonnières colaboramos regularmente con Arts Santa Mònica (Barcelona) y Can Palauet (Mataró) encargándonos de los servicios educativos de distintas exposiciones ya sea a través de visitas-taller, visitas dinamizada o familiares.

Re.re.re.

Taller familiar

Espai Cultura Fundació Sabadell 1859

Sabadell, Abril 2014

 

Interaccions. Una mirada present del Fons d’Art de l’Antiga Caixa Sabadell, proposa mirar i pensar les obres de la col·lecció com a dispositius simbòlics; deu artistes contemporanis han seleccionat una d'entre les obres de la col·lecció per realitzar un nou treball tenint com a referencia la obra triada. A l'espai expositiu es mostren les dues simultàniament. Les Salonnières & family's explorarem les possibilitats del cos per “re- re- re-” (reinterpretar, recrear, resignificar, reviure, revisar, rellegir i reconstruir) algunes de les obres de l’exposició. 

Art, escena i acció, serem els protagonistes de l’exposició!

 

Interacciones. Una mirada presente del Fondo de Arte de la Antigua Caixa Sabadell, propone mirar y pensar las obras de la colección como dispositivos simbólicos; diez artistas contemporaneos han escojido una de las obras de la colección para realizar un nuevo trabajo teniendo como referencia dicha obra. En el espacio expositivo se muestran las dos simultaneamente. Les Salonnières & Familys exploramos las posibilidades del cuerpo para "re- re- re-" (reinterpretar, recrear, resignificar, revivir, revisar, releer, y reconstruir) algunas de las obras de la exposición.
Arte, escena y acción, seremos las protagonistas de la exposición! 

 

 

espectres al laberint grotesc

Visita Dinamitzada

Can Palauet

Mataró, 2013

 

Ens trobarem a l'entrada del laberint per acostar-nos al món de Salvador Espriu de la mà dels deu personatges que Jordi Cuyàs, artista mataroní, ha animat per aquesta instal·lació en la qual literatura i art s’alimenten mútuament.

 

Com una teranyina cada vegada més i més gran la instal·lació ens atrapa i els personatges ens traslladaran al seu terreny. Poc a poc anirem descobrint-los i coneixent com va ser la vida de SalvadorEspriu.

 

 

Nos encontamos en la entrada de un laberinto para acercar-nos al mundo de Salvador Espriu de la mano de los 10 personages que Jordi Cuyàs, artistas de Mataró, ha animado para esta instalación en la que literatura y arte se alimentan mutuamente.
 
Como una tela de araña cada vez más grande la instalación nos atrapa y los personages nos trasladan a su territorio. Poco a poco los iremos descubriendo y conociendo como fue la vida de Salvador Espriu.

 

 

Els constructors -Jordi Canudes

Visita Dinamitzada

Can Palauet

Mataró, 2013

 

A partir del projecte de Jordi Canudas al barri del Remei de Vic, l’exposició resultant arriba a Mataró i es planteja com a treball referencial a través del qual tres artistes locals (Dani Montlleó, Glòria Safont-TRia i Martí Anson) traslladaran el procés a tres escoles de tres barris de la ciutat (escola Camí del Mig, escol Montserrat Solà i escola Germanes Bertomeu).

 

El resultat i la documentació dels tres processos s’anirà sumant, formalment, a l’exposició i al projecte inicial. 

 

A partir del proyecto de Jordi Canudas en el barrio del Remei de Vic, la exposición resultante llega a Mataró y se plantea como un trabajo referencial a través del cual tres artistas locales (Dani Montlleó, Glòria Safont-Tria i Martí Anson) trasladaran el proceso a tres escuelas de tres barrios de la ciudad.
 
El resultado y la documentación de los tres procesos se irà sumando, formlamente, en la exposición y proyecto inicial.

 

 

museum mediators &  

art educational services

Les Salonnières collaborates regularly with Arts Santa Monica museum(Barcelona) and Can Palauet museum (Mataró) taking care of the educational services of many exhibitions either through workshops, visits or family programs.

Josefa Tolrà

Visita Dinamitzada

Can Palauet

Mataró, Febrer-Març 2014

 

Pel servei educatiu de Josefa Tolrà: Dibujo Fuerza Fluídica, ens prenem al peu de la lletra les paraules de Pilar Bonet, comissària de l’exposició, quan diu “cada imatge és una trama de signes i símbols primigenis i sagrats, plena de detalls que cal mirar en la distància més curta per apreciar la seva profunditat”.

 

Els éssers de llum ens inspiren a mirar, obrir els ulls per poder veure i rebre els seus missatges sense pors i sense intermediàries. Durant la visita convidem al públic a observar detingudament els dibuixos d’aquesta mèdium i artista per explorar i conèixer de manera participativa totes les dimensions que envolten la creació de Josefa Tolrà.

 

Para el servicio educatio de Josefa Tolrà: Dibujo Fuerza Fluídica, tomamos al pie de la letra las palabras de Pilar Bonet, comisaria de la exposición cuando dice: " cada imagen es una trama de signos y símbolos primigénios y sagradaos, llena de detalles que deben mirar-se en las distáncias cortas para apreciar su profundidad".
 
Los seres de luz nos inspiran a mirar, abrir los ojos para poder ver y recibir sus mensages sin miedos ni intermediárias. Durante la visita inivitamos al público a observar detenidamente los dibujos de esta medium y artista para explorar y conocer de manera paricipativa todas las dimensiones que envuleven la creación de Josefa Tolrà.

 

 

En un desorden absoluto. Arte Contemporáneo Ruso. Premio Kandinsky (2007-2012)

Visita Dinamitzada

Art Santa Mònica

Barcelona, Setembre 2012

 

En un desordre absolut és una exposició que inclou les obres dels artistes contemporanis russos més rellevants. Les peces mostren les turbulències del darreres anys de vida política, social i cultural russa amb poesia i humor, radicalitat i paradoxa, provocació i meditació... La visita agafa com a eix central el caos per submergir a l'espectador en aquesta complexa i fascinant exposició d'art contemporani rus.

 

En un desorden absoluto es una exposición que incluye las obras de los artistas rusos contemporaneos más relevantes. Las piezas muestran las turbuléncias de los últimos años de vida política, social y cultural rusa con poesia y humor, radicalidad y paraoja, provocación y mediación. La visita toma como eje conductor el caos para sumergir al espectador en esta compleja y fascinante exposición de arte contemporaneo ruso.

 

 

Art Situacions

Servei pedagògic

Art Santa Mònica

Barcelona, Febrer-Abril 2012

 

Una tirada de dau, ens determinarà el recorregut de la visita a partir dels diferents temes que treballen els artistes de l’exposició.

A posteriori, els nens i nenes que ho desitgin, junt amb les seves famílies, podran realitzar activitats plàstiques relacionades amb els processos creatius dels artistes en el mateix espai.

 

Una tirada de dado, nos determinará el recorrido de la visita a partir de los diferentes temas que trabajan los artistas de la exposición.
A posteriori, los niños y niñas que lo deseen, junto con sus familias, podrán realizar actividades plásticas relacionadas con los procesos creativos de los artistas en el mismo espacio.

Col·leccions Olfactives

Taller

Art Santa Mònica

Barcelona, Juny-Setembre 2011

 

Taller Familiar al voltant de l'exposició "Olor Color. Química, art i pedagogia". A partir de l’exposició Olor Color. Experimentarem en primera persona processos que ens permetin vincular l’art amb les nostres experiències sensorials i personals. Ens aproximarem a diferents formes de classificar l’art a partir de diferents dinàmiques que s’articulen sota la idea del joc.

 
A partir de la exposición Olor Color. Química, arte y pedagogía relacionaremos los sentidos (especialmente la vista y el olfato) para entender su vínculo.
Experimentamos en primera persona procesos que nos permitan vincular el arte con nuestras experiencias sensoriales y personales.
Además, nos aproximaremos a diferentes formas de clasificar el arte a partir de diferentes dinámicas que se articulan bajo la idea del juego.

El Viatge de la LLum

Taller Familiar

Art Santa Mònica

Barcelona Novembre 2011- Gener 2012

 

El taller us convida a fer un recorregut per l’obra de Chema Alvargonzalez. L’artista ens mostra les seves experiències del viatge a través d’un llenguatge que hibrida imatges, llum i paraules.  En el taller experimentarem en primera persona el procés creatiu de l’artista utilitzant els elements de la seva obra; la poètica, la llum, la memòria, l’absència, fotografies, mapes, recorreguts, l’atzar, les troballes, els souvenirs... i les maletes. Amb aquests elements crearem el paisatge del nostre viatge imaginari.

 

El taller invita a hacer un recorrido por la obra de Chema Alvargonzalez. El artista nos muestra sus experiencias del viaje a través de un lenguaje que hibrida imágenes, luz y palabras.
En el taller experimentaremos en primera persona el proceso creativo del artista utilizando los elementos de su obra; la poética, la luz, la memoria, la ausencia, fotografías, mapas, recorridos, el azar, los hallazgos, los souvenirs... y las maletas. Con estos elementos crearemos el paisaje de nuestro viaje imaginario.

 

"Transformacions" Tallers per educació infantil

Tallers per nens/es d'ecucació infantil  i primària

Experimentem amb l'Art

Barcelona, curs 2011-2012

 

Taller d'experimentació preformatica per Escola Bressol, Infantil i primer cicle de primària, dins el cicle Entreveure de EART.

 

Taller de experimentación preformática para Guardería, infantil y primer ciclo de primaria, dentro del ciclo "Entreveure" de EART.

 

 

bottom of page