top of page

Sota l'Ombra de l'Optimisme

An exhibition by Atsuko Arai, Curro Claret, Diego Ferrari, Les Salonnières and Tanit Plana.

ACVic

Vic, Novembre 2013 - febrer 2014.

 

 

El títol d'aquesta exposició planteja, de manera hipotètica, que és l'actitud la que condiciona la manera de veure les coses, de viure-les i de transformar-les. No és aquest conjunt de fatalitats el que volem que ens faci ombra, sinó la visió optimista, constructiva, imaginativa, fresca, agosarada, implicada, esperançadora i creativa. Evidentment no estem en el millor dels mons possibles, per tant no podem estar passius davant d'aquesta realitat.

 

 

Salonnières, amb el projecte We need a hero! han treballat amb alumnes de diverses escoles de secundària de la ciutat de Mataró cercant la figura d'un heroi o heroïna que resol una problemàtica detectada per ells. Això ha permès utilitzar el llenguatge del còmic i la fotografia per generar els relats i posteriorment, convertit en cartells, s'ha traslladat a espais publicitaris de la ciutat.

 

+ info

 
 

El título de esta exposición plantea, de manera hipotética, que es la actitud la que condiciona la manera de ver las cosas, de vivirlas y de transformarlas. No es este conjunto de fatalidades el que queremos que nos haga sombra, sino la visión optimista, constructiva, imaginativa, fresca, atrevida, implicada, esperanzadora y creativa. Evidentemente no estamos en el mejor de los mundos posibles, por lo tanto no podemos estar pasivos ante esta realidad.

 
 
Les Salonnières, con el proyecto We need a hero! han trabajado con alumnos de diversas escuelas de secundaria de la ciudad de Mataró buscando la figura de un héroe o heroína que resuelve una problemática detectada por ellos. Esto ha permitido utilizar el lenguaje del cómic y la fotografía para generar los relatos y posteriormente, convertido en carteles, se ha trasladado a espacios publicitarios de la ciudad.
 
+ info

 

 

The title of this exhibition puts forward, in a hypothetical way, the idea that attitude determines how we see things, how we experience them and how we transform them. We do not care to be overshadowed by fatalism, but rather by an optimistic, constructive, imaginative, fresh, bold, involved, creative and hopeful vision. Obviously we are not in the best of all possible worlds, therefore we can not remain passive before this reality.

 

 

Les Salonnières, with the project We need a hero! worked with pupils from various secondary schools in the city of Mataró looking for a hero- or a heroine-figure to solve a problem raised by the pupils, enabling them to use the language of comics and photography to create stories, which were later displayed as posters on advertising hoardings around the city.

 

 + info

 

 

bottom of page