top of page

 

Presentació Màster UdG.

Conference-performance.

Sala de Graus, Universitat de Girona.

Gener 2012

 

Convidades per Xavier Antich per dur a terme la sessió inaugural del Màster en Comunicació i Crítica d'Art a la Sala de Graus de la Universitat de Girona.

Vam proposar als estudiants del màster representar i explorar els diferents estereotips de crítics d'art.

 

Invitadas por Xavier Antich para realizar la sesión inaugural del Máster en Comunicación y Crítica de Arte en la Sala de Grados de la Universidad de Girona.
Propusimos a los estudiantes del master representar y explorar distintos estereotipos de críticos de arte.

 

Guest artist by Xavier Antich to realize the opening session of the Master in Communication and Art Criticism at the University of Girona.
We suggested students that represent and explore stereotypes of art critics.

bottom of page