top of page

We can Xalant. Laboratorio de arquitecturas nómadas y autoconstrucción

In collaboration with the architects a77 and Pau Faus.

Workshop

Can Xalant i Centre Obert Pla d'en Boet

Mataró. Junio-Julio 2009

 

We Can Xalant va ser un encàrrec del centre d’art Can Xalant de Mataró al col.lectiu d’arquitectes argentí a77 i el català Pau Faus amb l'objectiu de reinterpretar l’antiga construcció de Tadashi Kawamata al pati del centre.

 

El laboratori va funcionar com un procés socio-constructiu basat tant en un treball de construcció física com en un diàleg amb el veïnat del centre.

Les Salonnières vam treballar amb els infants del Centre Obert Pla d’en Boet de Mataró, realitzant un conjunt de tallers basats en la premissa de ‘pensar idees’ per al futur ús de la construcció del ‘Xiringuito’. En els tallers es va treballar, amb material reciclat, en la construcció dels espais personals que cada participant volia desenvolupar per a aquests futurs dispositius. Així mateix, es va establir una xarxa de col·laboració amb entitats com la deixalleria local o l’associació de veïns del barri.

Les idees desenvolupades pels infants del barri van ser el full de ruta del posterior treball constructiu en format Workshop i dirigit per a77 i Pau Faus.

 

"We Can Xalant" fue un encargo del centro de arte Can Xalant de Mataró al colectivo de arquitectos argentino a77 y el catalán Pau Faus con el objetivo de reinterpretar la antigua construcción de Tadashi Kawamata en el patio del centro.
 
El laboratorio funcionó como un proceso socio-constructivo basado tanto en un trabajo de construcción física cómo en un diálogo con el vecindario del centro.
 
Les Salonnières trabajamos con los niños del Centro Abierto Pla d'en Boet de Mataró, realizando un conjunto de talleres basados en la premisa de ‘pensar ideas’ para el futuro uso de la construcción del ‘Xiringuito’.
En los talleres se trabajó, con material reciclado, en la construcción de los espacios personales que cada participante quería desarrollar para estos futuros dispositivos. Así mismo, se estableció una red de colaboración con entidades como la planta de recogida de residuos local o la asociación de vecinos del barrio.
Las ideas desarrolladas por los niños del barrio fueron la hoja de ruta del posterior trabajo constructivo en formato Workshop y dirigido para77 y Pau Faus.

 

 

 

bottom of page