top of page

Creant espais, construint un saló

Workshop-Educational project

Guest artist Margarita Pineda

Espai F

Mataró. Abril-Maig 2008

With the support of Patronat de Cultura de l'Ajuntament de Mataró.

Un projecte educatiu per apropar les pràctiques artístiques contemporànies als estudiants de Batxillerat artístic de Mataró.

Els estudiants de Gem i Escola Pia Santa Anna, abandonen les seves respectives aules per trobar-nos en aquest espai expositiu transformat, per Les Salonnières, en una llar.

 

Com es relaciona l'art actual amb el seu context? L'art pot ser un agent de critica social?

 

Aquestes preguntes i moltes més ens acompanyen durant les sessions provocant intensos debats.

Margarita Pineda, artista resident a Can Xalant en aquell moment, ens va presentar la seva obra en la última sessió del projecte  en la que van coincidir els estudiants dels dos centres participants.

Un projecto educativo para acercar las práticas artísticas contemporáneas a los estudiantes de Bachillerato artístico de Mataró.
 
Los estudiantes de Gem y Escuelas Pías Santas Anna, abandonan sus respectivas aulas para encontrarnos en este espacio expositivo transformado, por Les Salonnières, en un hogar.
¿Cómo se relaciona el arte actual con su contexto? ¿El arte puede ser un agente de critica social?
 
Estas preguntas y muchas más nos acompañan durante las sesiones provocando intensos debates.
Margarita Pineda, artista residente a Can Xalant en aquel momento, nos presentó su obra en la última sesión del proyecto en la que coincidieron los estudiantes de los dos centres participantes.

Saló de té, art i educació

Discussion

Espai F

Mataró. Maig 2008

Aquest debat es va crear en el marc del projecte educatiu "Creant espais, construint un saló".

 

Debat al voltant de noves perspectives de l'educació en les arts i projectes de col·laboració entre agents del mon de l'art i l'educació. Amb la participació de diversos professionals de l'àmbit.

 

La conversa va girar al voltant del paper de l’artista i l’art contemporani com a eina pedagògica dins d’institucions educatives i culturals.

 

Vàrem convidar a participar i a exposar les seves mirades a Fernando Hernández investigador i docent de la Universitat de Barcelona, Carla Padró investigadora i docent de la Universitat de Barcelona, Antonio Ortega director del programa educatiu del Centre d’Art Santa Mònica, Ismael Cabezudo artista i docent de l'escola d’educació secundaria Escola Pia Santa Anna de Mataró, La Pinta col·lectiu de gestió de projectes artístics i culturals, Oriol Fontdevila curador, educador i coordinador de projectes educatius, Domènec artista visual i docent a varies Universitats i David Armengol curador, educador i membre de la revista de crítica d'art A-desk.

Este debate se creó en el marco del proyecto educativo "Creando espacios, construyendo un salón".
 
Debate alrededor de nuevas perspectivas de la educación en las artes y proyectos de colaboración entre agentes del mundo del arte y la educación. Con la participación de varios profesionales del ámbito.
 
La conversación giró alrededor del papel del artista y el arte contemporáneo como herramienta pedagógica dentro de instituciones educativas y culturales.
Invitamos a participar y a exponer sus miradas a Fernando Hernández investigador y docente de la Universitat de Barcelona, Carla Padró investigadora y docente de la Universitat de Barcelona, Antonio Ortega director del programa educativo del Centro de Arte Santa Mònica, Ismael Cabezudo artista y docente de la escuela de educación secundaría Escuelas Pías Santas Anna de Mataró, La Pinta colectivo de gestión de proyectos artísticos y culturales, Oriol Fontdevila curador, educador y coordinador de proyectos educativos, Domènec artista visual y docente a varías Universidades y David Armengol curador, educador y miembro de la revista de crítica de arte A-*desk.
bottom of page