top of page

Teràpia preventiva contra la histèria

Perfromance

NauEstruch

Sabadell. Novembre 2011

 

Photo Laura Burbaite

“Teràpia preventiva contra la histèria" va ser una proposta que s’emmarca dins de la investigació sobre la construcció de la genealogia femenina. Si al segle XIX moltes dones van ser instrumentalitzades i objecte d’estudi pel desenvolupament i progrés del psicoanàlisi, ara, en ple segle XXI, aquelles posicions estrambòtiques dels cossos i ments de les muses mèdiques esdevenen performance per Les Salonnières.

 

La iconografia fotogràfica de la Salpêtrière mostra els dibuixos d’aquests moviments singulars i surrealistes que construeixen una narrativa teatralitzada del cos de la dona. Imatges d’espasmes absurds, catalèpsies rígides o moments d’èxtasi muts es converteixen en performances que formen part de la construcció de la nostra identitat femenina.

 

“Terapia preventiva contra la histeria" fue una propuesta que se enmarca dentro de la investigación sobre la construcción de la genealogía femenina. Si en el siglo XIX muchas mujeres fueron instrumentalizadas y objeto de estudio por el desarrollo y progreso del psicoanálisis, ahora, en pleno siglo XXI, aquellas posiciones estrambóticas de los cuerpos y mentes de las musas médicas devienen performance para Les Salonnières. 
 
La iconografía fotográfica de Salpêtrière muestra los dibujos de estos movimientos singulares y surrealistas que construyen una narrativa teatralizada del cuerpo de la mujer. Imágenes de espasmos absurdos, catalepsias rígidas o momentos de éxtasis mudos se convierten en performances que forman parte de la construcción de nuestra identidad femenina.

 

"Preventive Therapy Against Hysteria" was part of a research on female identity in terms of body and sexuality.

​In the nineteenth century, many women were physically and psychologically manipulated in the name of psychoanalysis. Nowadays, these bizarre postures and their unknown mental situations, become a performance by Les Salonnières.

 

The iconography of Salpêtrière's photographs showed weird and surreal movements that created a theatrical narrative of a woman's body. These images of exaggerated spasms, rigid trances or silent and paralized ecstasies become a performance that defines part of our female identity.

 

bottom of page